ذهـــــــــن نشـــــــــین

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

مطمئنـــــم که کارتـم سبـزه.


و مطمئنـم از ریـس ساختمونـمون بدمـ میاد!


حال من،این روزا؛

این روزا به نفعشـونه سپری شن:)