💠ذهـــــــــن نشـــــــــین💠

⭐پِـــــیج ِ مقــــدسی برایـ خودِ خـــودمـ⭐

💠ذهـــــــــن نشـــــــــین💠

⭐پِـــــیج ِ مقــــدسی برایـ خودِ خـــودمـ⭐

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۶اسفند

کی منو زور کرده که حتما وقتی میرم درو بازکنم هلوی ادل رو بلند بلند بخونم و ضایع شم که مامان پشت در نیس. و در 

عوض آقای تیپ زده همسایه چهارمیه که میخواد امانتی به بابا بده.کی زورم کرده بود که آهنگ بخونم.آخه این وقت روز چرا

ادل یهو باید هلوشو بندازه توی دهن من آبروم بره؟؟

حالا یارو فک میکنه دارم تمرین میکنم برم مسابقه استیج.:\میگه اینا خلوضی چیزی ان.

آبرو نموند خب برام

Donya Bani
۱۱اسفند

وقتی تنها سفر میکنی یعنی نباید بشینی و فکر کنی که توی زندگی باید چه غلطی کنی.

بلکه باید بشینی و خوش بگذرون ذهنتو خالی کنی.

داشتم پیاده میرفتم سمت دریا،به این نتیجه رسیدم که هر چقدر بیشتر فکر کنم چی شده حال من خوب نیس بیشتر حالم ناخوب میشه.

فعلا باید ذهنمو خالی خالی کنم

Donya Bani