این من در حال قدم زدن در  انقلاب در سال های 59 ،60 به قبل در تهران، انقلاب و حوالیـش است با آهنگ آیـــنه فرهـاد_تا به این من در حال گوش کردن به یک موزیک بی کلام دوران کودکی تا نوجوانی اش که خواسته هایش را با فریم به فریم آمیخته با آن بنا کرده...از فرط اینهمه احساس هاجم امروزم تعجب میکنم.

 

 

تا توی توییتر رسیدم به این سوال:

تا به حال شده تو زندگیتون به جایی رسیده باشید که خیلی جدی به خودکشی فکر کنین؟اگه آره چرا؟چی باعث شده خودکشی نکنین و به زندگی ادامه بدین؟

 

احیـــا شد.آن حس یافتن.در میان قدم هایم سوی دانشگاه،دقیقه هایم روی صندلی های رو به تخته میان بقیه ، نگرانی هایم از معیار های بی سقفی به نام امتحان، در میان آدمهای مترو، گمش کرده بودم. و میدانم قرار نیست تا ابد به این وضوح سرجایش بماند برایم.نگران کننده است.

و رنگ باخـــت.آن حس مرموز و پیچــان به "پارسا" یا هر اسم دیگری .

 

به سوال بالا فکر کنید.اگر براتون پیش نیامده به سوال زیر فکر کنید:

ما چرا اینجا آمده ایم؟

 


فرهاد   :فرهاد مِهراد (۲۹ دی ۱۳۲۲ در تهران— ۹ شهریور ۱۳۸۱، پاریس) معروف به فرهاد؛ خواننده، آهنگ‌ساز و نوازندهٔ پاپ راک اهل ایران بود. وی از خوانندگان صاحب نام راک ایرانی بود که نخستین آلبوم راک اند رول انگلیسی ایران را منتشر کرد