درست شد . چرخ دنده ها در حال کارند.لپ تاپ هم داره کوزت بازی درمیاره :| بخاطر فیلتر کش هست. هووی (havoo) ی جدید وبلاگم(۱).راستی تعودور زاییده.(۲)

(۱)

هوو

(۲)

تعودور