ازون فروزنی درومدم الان شنگولم .یه صحبتی میکنم که فبل جمعه برگردم.

 هشتگ روحی جدیدم :|