"مـــــــــــــــــردود"

من دختر پر ایرادی  َـم باشم،لجوجـم.دهنت سرویسه زندگی:)
دانشجوی زیست سلولی دانشگاه آزاد واحد علوم دارو هستم.
بدجور دلم و همه چیم شکسته.مرسی ژاله.بهم گفتی تو شیطونکی.هرچی محکم تر میخوری زمین بالاتر میای!!

تا همین دیروز اصن نفهمیدم این حرفش منظورش من بودم.

sorry the old Donya can't come to phone right now!
why?
Oh ,cause she is busy revenging.


من نمی میرم.فقط ادیت میشم.

ساعت چهار صبح خوابیدم و ده دقیقه به نه پا شدم.  از نیمه شب تا ساعت دو سه در چند نوبت گریه کردم.الانم چشمم قرمزه.

ولی حالم خوبه و حاضرم زندگی رو به ف بدم....من بد دهن نیستم اما ازین به بعد میشم!

فراموش نمیکنم...

از همه چی ویدیو گرفتم.از زحماتم تا شکستهــام.

حال امروزم غریب بود.

خواسته هام عریب بود.


خوابگاه میگیرم اطراف قلهک.خیلی لاغــرتر میشم.امسـال مدرکمو میگیرم.کار میکنم.

گریه میکنم میشکنم اما شکسته باقی نمی مونم...

نمی مونم....