از 10:10 شروع شد...11:11...12:12

و حالا 19:19

اتفاقهایی داره می افته که عجیبن.

خدایا مرسی هسـی:))

یعنی کی یا کیا انقد یاد من میکنن!؟