خب بگم روز خوبی نبود...اصلا یه مدتیه نمازام سروقت که نیست حالم خوب نیست،اراده ام کم میشه.چاق میشم...خدا کمک پلیز.