من یک انسانم.

انسانی که میلیااااردها سوال تو سلولاش وول میخورن.

انسانی که یه چیزی میخواد و بعد پشیمون میشه.

حس میکنم بیش از حد لازم استراحت کردم و لذت بردم.الان میخوام بُعدِ اسبِ دوانم خودشو نشون بده.

روز قشنگی بود.آفتاب بود،باد بود.

فردا امتحان دارم،اما خدایا قشنگتر از تو مگه هست؟

همینطور تو ذهنم باش.

همینطور عاشقم باش.

جز تو هیچ لیاقت وقت گذاشتن نداره.

کمک کن حس کنم خوشبختیو و کمک کن سعیمو بکنم تا بقیه هم این حسو بکنن.

کمک کن دختر خوبی باشم.

راستی مامانو هم خوب کن. 

میدونی هرچی باشه بازم من و تو تویه یه قایقیم.

///چرا الانه همه دنبال جفت میگردن؟؟_من دوس نمیدارم.//


++دیشب ماه تا لحظه برهم گذاشتن پلکام روی هم با چشمام بود.

دوس داشتمش.تشکر خدا