من یک دخترم.

من یک دختر چادری ام.

کسی که سر کلاسا بهش گاهی تیکه میندازن.

کسی که فک میکنن مهجوره.

اما این طور نیست.من نه مهجورم،نه امل.نه احمق که از لذتهای دنیاییم بزنم.منم یه آدمم.با یه پوشش از نوع دیگه.با همون خواسته هایی که شما دارید.

دو متر پارچه بیشتر،دور و برمو گرفته.اما باعث نشده از زیبایی ها دوکیلومتر دور شم.

منم دوس دارم لاک بزنم.خصوصا که بهم میاد.منم دوس دارم به ظاهرم همونقدر برسم که توی تصوراتم میرسم.

میدونی فرق من و اون یکی دیگه چیه؟میدونی کدوم خطه که منو اونو، از نوع اون پوش رو جدا کرده؟

_البته این تعریفا از فردی به فرد دیگه متفاوته_

من اولویتم یکی دیگه اس.پرنسیپ ِ من چیز دیگه ایه.چیزیه که به فکر توعه.

بیشتر ازین نمیگم،چون دوس ندارم.

اما میخوام از چیز دیگه ای بگم.

چیزی که باعث شده تو و دوستات اسلام رو خطر ببینی.نه فداتشم.اسلام چادر نیس.مطمئن باش.اسلام زیباییه.اسلام سلامته.نگاه نکن یه سری اخلاقا رو.اخلاقایی که فطرت و ذاتت میگه زشته و توی یه سری آدمای "خاص"تشریع مدار می بینی، اونا مال اسلام نیس.میدونی،حرص به مقام،پول،تو قرآن نیس.

محدود کردن ادما مال اسلام نیس.مال جهل آدمیه.

جهلی که هرچی بزرگتر شی، بزرگتر میشه.

جهلی که توی نقب اسلام داره به ریش همه ما میخنده.

...

میشناسم کسانی رو که کتاب هزار و چهارصد سال پیش رو قبول دارن_مسلمونن_نماز میخونن،روزه میگیرن،اما بلدن لبخند واقعی بزنن.بلدن عشق اشاعه بدن.

اینا دنیا رو تغییر دادن.اینا رویاشونو واقعی کردن.اینا مخترعن و دانشمند.امل نیستن.احمق نیستن.عاشق زیبایی ان.

اما بخاطر کسانی که ادعای خدا رو دارن.چیزی نمیگن.سکوت میکنن.نکنه هرچی پل ساختن خراب شه.

ببین، کار چند صد سال جاهلیته.جاهلیت میلیونها نفر.الان فکر کردی چیزی درست میشه با یه روز کار،یا یه کتاب ،..نه. 

اینکه بتونی بقیه رو سلامت ببینی و سلامتشون بدی حتی،یعنی قرنها پیش اجدادت کارشونو درست انجام دادن.

____

(اینقدر نوشتم چون استاد به من میگف تو مسلمونی...و باهمین دستاویز فک میکرد دنیا به دو دسته تقسیم شده،اونایی چارقد دارن.اونایی که ندارن.)