من هر کاری میکنم خمس دادن رو زور می بینم.توی این درسای عجیب غریب هم توی قرآن دقیقا اشاره نشده که خمس رو هر سال باید از درآمد داد.نوشته از غنیمت(غنیمت کار نیست،هست؟)

واقعا زور داره من که از بلوغ و اینا گذشتم،بخوام خمس بدم.نکنه علما از خودشون در آوردن خمس رو؟؟

یکی که دانشجوعه و به زور ماهی هشتصد درمیاره و اجاره اتاق و خورد و خوراکو کتابو و اینا رو میده هم با توصیفات اینا بایستی خمس بده.این درست نیست