نمیدونم چی باعث میشه همیشه اشتباه خرکی کنم.

که.... م به ثبت نام یه آزمون.سنجش خیلی خره بخدا.انقد. هول بودم واسه آزمونش از اسفند پارسال.بیاو به خودت خوبی کن و اِن تومن بریز و ثیت نام کن و در تخیلات قشنگ خودت الان آزمون فلان روزو ثبت نام کردی...

بعد که کارت میخوای بگیری مثل یک مترسکی توی مرداب میشی.هیچ غلطی عملا نمیشه بکنی.نگو کلا ثبت نام نکردی،فقط پول ریختی تو جیبای پر پولشون.

اخه یکی نیس بگه واسه چی تو دومرحله من باید اطلاعات وارد کنم.

نوابغ کشور در نظر نمیگیرن، من نوعی،ممکنه انقدر استرس داشته باشم نتونم درست حسابی وقت بذارم برای ثبت نامو غیره و ذلک...اونوقت اطمینان حاصل کنم کل راهو رفتم و اینا،ولی وقتی موقع کارت گرفتن میشه میفهمم چه گندی زدم.

نکنین بابا.یکم وقت بذارین برای دسترسی تون.اَه