بارون خوبی بود دیشب.خیلی باحال بود که هیچ کس (خیلی کم و انگشت شمار)توی منظقه مورد نظر پیاده رویم در حال تردد بودن.حال جالبی بود.

تعداد زیر بارون رفتنای آدما نشون میده چقدر بزرگتر شدن.

شایدم نه...

زیر باران باید رفت.انگار شسته میشی .یکی دیگه میشی.بهایی میدی مثه کمردرد که به آرامش برسی.

ــــــــــ

کتاب جدید با چاپ جدید گرفتن مزه ی دیگه ای داره:)(سر تکون دادن به سمت بالا و پایین)

بوش - صافیش

+از وسواس تمیز نگه داشتن کتابام بیرون اومدم.الان چایی هم بریزم گریه ام نمیگیره:)(یه ابرو بالا لب ها حالت ترامپی)

ــــــــــ

راستی ترامپ که اومد باید خدا خدا کنیم مملکت نپذیرن میشه با یه دیوونه اینده رو رقم زد سال دیگه احمدی نِژاد نشه تریسر حوادث امسال.

ولی دخی ترامپم خودشو اماده کرده واسه چیزای مهم که اجازه داده ددی دیوونش بشینه روی صندلی ریاست.بهش نمیخوره دختر خیرخواهی باشه(در واقع بهش میخوره.ـاما چون زبان بدنش خیلیــــــــــــــــــــــــــ برای من آشناس ـ میتونم به جرات بگم که دختر بشدت زرنگیه)


با اون موهای حنا بسته اش:)

ـــــــــــ

من میخوام موهامو رنگ کنم.

واکنش بقیه رو بیخیالشم.

آما

مهم اینه که چجوری برم آرایشگاه خاله که پول ندم.

ــــــــــــ

حرف زیاده اما زمان کم

انشا ا... دفعاااات بعدی:\