دنیام 

دوازده ساعته اینستا رو ترک کردم.

(از سری اعترافات) 


چرا یادم میره گاهی میخوام کجا برم.!؟

چرا میشم کهکشان توخالی؟!

چرا یادم میره چیا و کیا کمکم کردن؟!

انگار یادم رفته چیکارا کردم که از عمق نبودن برسم به صفر بودن.

یادت بیار دخترکوچولوی قصه من

یادت بیاد که تو هنوز بزرگ نشدی

ونباید مثه بقیه ماسک بی حسی بزنی که بگی"آره من خیلی شاخم"


دیدین گاهی اوقات فک میکنین داشتن یه چیزایی اصن بهشتو داشتنه.

بعد که به دست میان میفهمین نه باو اصن هیچی نبودن که به نظر میرسیدن.

بزرگ شدنم مثه اوناس.

یا من قبلا فک میکردم که چه خوبه آدما مثه ربات هیچی حس نکنن،

چه خوبه مثه ادمای مثلاااااااااااان کاریزماتیک پوکر باشی، 

یا اکمتر  بخندی 

الان من پشیمون م ازین رویاهام.

بقول معروف 

Becareful what you wish for