💠ذهـــــــــن نشـــــــــین💠

⭐پِـــــیج ِ مقــــدسی برایـ خودِ خـــودمـ⭐

💠ذهـــــــــن نشـــــــــین💠

⭐پِـــــیج ِ مقــــدسی برایـ خودِ خـــودمـ⭐

امروز شونزده ام

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴ ب.ظ

زندگی قشنگه.


زندگی حد لذتِ


زندگی همچیِ و هیچی


دلتنگتم عمو.


۹۵/۰۹/۱۶
Donya Bani