عمق یه سری چیزا فقط بامداد مشخص میشه

این که با هزار تا نذر و نیاز خوابت ببره

و وقتی خواب و بیداری موزیک تیتراژ سریال  و و توی ذهنت زنگ بزنه


تبریک به خودم 

یه دور دیگه حماسه ساز شدم


خیلیا از من خوششون نمیاد

به درک:)


خدایا اینو خوب کن


خودمو و خودتو و بابامو عشقه