خب که چی؟

نه واقعا خب که چی؟

عزیزم یادت باشه ازین به بعد حوله با خودت بیاری که زر میزنی جلوی من یه چی باشه خودتو خشک کنی.

دیگه اصلن(ل رو بکش:\) حوصله ادمایی مثه تو رو ندارم.

بدم بیاد در نمیرمٰ .... دیگه خودت میدونی.


امروز تموم داره میشه

به یه نفر تا اونجایی تونستم گند زدم.

خیلی هم لذت بردم.

ازشم بدم میاد.

ازین به بعدم حالشو میگیرم.

برو بمیر توله سگ .بیچ


ـــــــــــــــــــ


امسال هیات میات نمیرم.

فک کنم امام حسین راضی تره  اگه نرم تا اینکه برم گند بزنم به اخلاقیاتم.

امسال شیرکاکائو نذری میدم.با خرج خودم.

نمیدونم شاید موندم اینجا ها یا اینکه رفتم کوروش اونورا.یعنی داره چی کار میکنه؟

هه!

بیخیال .مگه میشه کسی باشه الان که اهلش نباشه؟؟؟مخصوصا اوشون.

ولی لعنتی جان دلم تنگته.

خوبه عوضیایی مثل تو هستن که دل دخترای ساده ای مثه منو خوش کنن.

واو.چی بشه داستان من!!!!
مرسی از خودم که هرروز بیشتر به این پی میبرم که اگه ارزوهام نباشن   میمیرم


مرسی از مامان که وفا و خون رو نشونم داد.

تف به این رابطه های خونی که به گوه کشیده میشن.خب دیگه فاز بد کافیه


شکر