خب که چی با وی پی ان بازدید کننده دارم؟

مثلا می افتم دنبالتون با آرپی جی؟:\

اه اه انقده بدم میاد.

این همه  حجم آمار آی پی اروپا رو درک نمیکنم.


فعلا چیزی برای بازگو کردن اونم به شیوه ادبی وبلاگطور ن د ا ر م