شش هزار و هشتصد تومن بابت اینترنت دادم.:|


دیگه گوشیمو نمیخوام.

باید عوضش کنم.

گوشی بعدی؛ یه تاشو ای که تاچ نداشته باشه.


شیشصد هزار تومن ضرر برای گوشی سونی خیلی سنگینه.

یک میلیون دادم حالا سیصد باید بفروشم :|*(طبیعتا باید میشد چهارصد. اما ازونجایی که گوشی بنده تا حدودی رو به فناست از لحاظ جک های محافظهای ضد آبش،میشه سیصد)

خدایا چی کنم!؟:|

*تصحیح ثانویه:(