وقتی که اجازه میدادم با کله بیاد تو صورت من یا بیست و چهار ساعته دهنش تو صورت من باشه فکرشو نمیکردم انقدر جدی شه که سه و پنجاه دقیقه صبح با تب از خواب بلند شم و ویتامین بخورم تا حالم بدتر نشه.


یه سری آدم هستن تو دنیا ادعای بلدی میکنن راه به راه. اونوقت به بچه شون یاد نمیدن سعی کنه انقد خودشو به صورت بقیه نچسبونه وقتی مریضه.

حالا اگه بچه خودشون اینجوری مریض شه ها،طرفو به گند میکشن.

اندر احوالات من در صبح ناکام با علایم سرما خوردگی گرفته شده از دخترعموی کنه تسی خانوم.

من تا حال عمو رو با قمپزاش نگیرم ولکن نیستم.

به بچت یاد بده تو صورت بقیه حرف نزنه،شاید طرف مثل من دلرحم و مهربون باشه،نتونه بهش بتوپه"گم شو از کنار من برو اونور"#ترک عادت مهربونی.هرکی مریض بودو شوت کنم تو فضای قرنطینه ایش.