کیکی که با عرق جبین درست کردم.

یک عالمه دقت وعلاقه ریختم توش.

آخرش بافتش خمیری بود.(نوشتم خمینی بود:|)

آخه چرا مشکل شیرینی های من فقط خمیر شدنشونه 

چگالیشون بالا میره،آدم میخوره خیلی بهش نمیچسبه.

گوگل کردیمش،گفت به خاطر فره.

منم از هواپز استفاده میکنم نه فر.

خلاصه اعصاب خوردی من همانا و کیک لذیذ من با بافت خمیری همانا.

اصن تقصیر کیکه.مگه مشکل داری میبینی اینهمه بهت علاقه نشون میدم باب میلم نمیشی.احمق آخر میری تو شکممون،یکم ایثار، از خودگذشتگی...

(باید خداروشکر کنم که مشکل این یکی فقط بافت خمیریشِ.قبلیا طعمشونم مشکل داشت.)

#باید از فر استفاده کرد اونم طبقه دومش:|


خدایا اخه چرا؟؟؟ 

😢😩