یکی از خوبی های draft توی قسمت اس ام اس هات،

اینه که واسه طرف مقابلت فُش هایی می نویسی که گفتنش ازت بعیده،

و send نمیکنی.

اصلـا شارژ میکـنه!


متاسفم اخلاقــیات