کلی ببین،

از دور ببین،

نتیجه جدید بگیر.


جزیی ببین،

از نزدیک ببین،

اصلاح کن،

کلی ببین،

از دور ببین،

اصلاح کن!


فوق العاده بسازش:)


*گاهی خلوص نیت رو ندیده بگیر و برای اینکه خودتو بگیری یه کارایی رو بکن...

بعد انجامش" قطعا"، "باید" حس ِشو خوب کنی.

حالا کامله:)