یکی از معناهای تازه آشکار شده آزادی برای من این هست که،

"آزادی یعنی برای رهایی از دردهات، هرکاری عشقت کشید بکنی"

____؛

+عمو، کوشی؟دلم تنگته.

+من همون ملکه بیوه کلبه نشین رویاهای کهنه ـم ام...

+از روزایی که گندَن.و علتشون هورمونه،...بدم می آد:(

+**** به جسمی که با دو ساعت کار خسته شه!"

"جم کن خودتو!" 

+اندر احوالاتِ دوری از افرادی که جزو خانوادت نیستن و دوسشون داری:::

عالی با طعمِ چایی شور:)

+آرزوهامو نوشتم...هیچ فرقی با سال پیشم نداشتن:))

+هی تو(God)،  مرسی که هستی نفس:*