💠ذهـــــــــن نشـــــــــین💠

⭐پِـــــیج ِ مقــــدسی برایـ خودِ خـــودمـ⭐

💠ذهـــــــــن نشـــــــــین💠

⭐پِـــــیج ِ مقــــدسی برایـ خودِ خـــودمـ⭐

سخت ترین برای من شاید...

يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۴۴ ب.ظ

سخت ترین برای من سخت رسیدن به آزادیه.

آزادی ای که جنسم و خانوادم باعثشن.


۹۵/۰۱/۲۲
Donya Bani